9-9-16 அன்று நடைபெற்ற விழுப்புரம் மண்டல கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பொறியாளர்களுக்கு நன்றி.