ஜூலை 2016 இல் ஓய்வு பெற்றுள்ள பொறியாளர்களின் பணி நிறைவு விழாவில் இருந்து சில புகைப்படங்கள் உங்களுக்காக.

ER.THANGAVEL,C.E(C&M)

 

ER.MANOHARAN,SPL.C.E(METRO)

 

ER.BALASUBRAMANI,SUPERINTENDING ENGINEER

 

ER.ARUMUGASAMY,DIVISIONAL ENGINEER

 

ER.RAMACHANDIRAN,DIVISIONAL ENGINEER

 

PLEASE SEND MORE PHOTOS IF YOU HAVE .

THANK YOU