(2016)

தமிழகம் எங்கும் பல்வேறு நெடுஞ்சாலை அலுவலகங்களில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.

அதில் சில புகை படங்களின்  தொகுப்பு .

 

தலைமை பொறியாளர் அலுவலகத்தில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.

 

 

குறிஞ்சிப்பாடி உட்கோட்டம்,கடலூர் கோட்டம்.

 

 

மதுரை கண்காணிப்பு பொறியாளர் அலுவலகம்.

 

 

 

 

திருவள்ளூர் கோட்ட அலுவலகம்

 

உங்கள் அலுவலக விழா புகைப்படங்கள் உள்ளனவா?
 
உடனே அனுப்புங்கள் gmanuneethi@gmail.com