உதவி பொறியாளர் விஷ்ணு வர்தன் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக பல்வேறு பத்திரிக்கைகள் வெளியிட்ட செய்தியின் தொகுப்பு.
 

(9 -9-16 முதல் 11-9-16  வரை மூன்று நாட்கள் வெளியானவை.)

 

ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட இடத்தில சாலை அமைக்க கூடாது என்பதற்காகவே பொறியாளர் தாக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதே உண்மை