நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களின் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.  (www.manuneethi.in)

CHAT ROOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

WHAT IS NEW IN THE SITE ?

 VISITS: hitwebcounter . com webste
www.hitwebcounter

ER.S.P.PALANIVEL,RETIREMENT PHOTOS

ER.K.PALANISAMI,RETIREMENT PHOTOS

HIGHNEWS-APR-17        >WRAPPER<

VACANCY POSITIONS AS ON 17-4-17

SENIORITY LIST OF ADE AS ON 1-4-17

SENIORITY LIST OF DE AS ON 1-4-17

SENIORITY LIST OF SE & CE ON 15-4-17

HIGHNEWS-MAR-17     WRAPPER

HIGHNEWS-FEB-17      WRAPPER

HIGHNEWS-JAN-17      WRAPPER

WOMEN'S DAY 2017-HRS-PHOTOS

PRESS NOTE ON 7TH PAY COMMISION BY HON'BLE CHIEF MINISTER

REPUBLIC DAY PHOTO GALLERY-2017

CRIDP G.O NO:6 DT:-13-1-17

VACANCY POSITION AS ON 1-2-17

PONGAL BONUS GO NO:6 DT:-11-1-17

ADE TO DE PRMOTION ORDERS 4-1-17

DE TO SE PANEL G.O (26-12-16)

DE TO SE POSTINGS G.O( 26-12-16)

D.E TO S.E DG ORDERS & GO(26-12-16

RETIRED ENGINEERS NEW YEAR MEET-2017

REVISED SENIORITY LIST OF AE (BY TNPSC)

DA INCREASE G.O DT:16-12-16

C.E PROMOTION G.O(234) DT:25-11-16

DE TO SE PROM G.O (D)230 (23/11/16)

NEWS LETTER SEP-16   WRAPPER-SEP-16

AE UMASANKAR DIED IN ROAD ACCIDENT

VACANCIES IN NHAI (LAST DATE 30-11-16)

VIGILANCE AWARENESS WEEK PHOTO

RETIRED ENGINEERS MEET-23-10-16

AGM (61) AT KOVAI PHOTOS-PART-2

AGM (61) AT KOVAI PHOTOS-PART-1

S.O.R (HIGHWAYS) FOR 2016-17

AE VISHNUVARDHAN ATTACK-A REPORT

VILLUPURAM REGN MEET PHOTOS(9-9-16)

RETIRED ENGINEERS AGM ON 18TH SEP

S.O.R FOR 2016-17 (W.E.F 16-8-16)

LAND ACQISITION CELL G,O 85 DT:30-5-16

சுதந்திர தின விழா-2016

HIGHNEWS-AUG-16  WRAP-1  WRAP-2

INDIAN HIGHWAYS MAGAZIN-AUG-16

RETIREMENT- ENGINEERS-PHOTOS(JUL/16)

ENGINEERS (DE TO  CE) RETIRING IN 2017

DRAFT SENIORITY LIST OF AE AS ON 1-8-16

RETIREMENT ORDERS FOR JULY-16

HRS-AE TRAINING MORE NEW PHOTOS

ADE TRANSFER ORDERS18-7-16

AE TRANSFER ORDERS

DE PROMOTION ORDERS (4-7-16)

TRAINING MATERIAL FOR AE'S

HIGHNEWS-JUNE-16

HIGHNEWS-APRIL-16

S.E PROMOTION G.O 132 DT:-20-6-16

TRAINING OF 2ND BATCH AE'S

TRAINING TO NEW A.E'S INAUGURATION

TRAINING TO 2ND BATCH A.E'S-PHOTOS

TRAINING OF AE'S (1ST BATCH) PHOTOS

HIGHNEWS MAR-16  WRAPPER-1     2

D.A INCREASE G.O 117 DT:-20-4-16

D.A INCREASE G.O 118 DT:-20-4-16(Retired)

RETIREMENT ORDERS(MAR-16)PART-1   PART-2

DE  PANEL DT:-29-2-16

ADE TO DE PROMOTION LIST(1-3-16)

C.M INAUGURATION 1-3-16

CLICK TO DOWNLOAD I.T CALCULATION SHEET  

CE PANEL G.O DT-23-2-16

CE POSTING ORDERS DT:-23-2-16

SE POSTING ORDERS DT:-23-2-16

LIST OF NEW AE'S WITH TNPSC SENIORITY

HIGHNEWS-FEB-16     WRAP-1    WRAP-2

C.M INAUGURATION ON 14-2-16

DE TO SE PANEL DT:-31-1-2016

DE TO SE POSTINGS ORDER(31-1-2016)

PRESS RELEASE ON ROAD SAFETY

SE-CE RETIRING IN 2016 DE'S RETIRING-16

AE TO ADE PROMOTION ORDERS (23-12-15)

PRESS RELEASE OF GOVT OF TAMILNADU (ON FLOODS-18-12-15)

ADE TO DE PROMO G.O(20-11-15) PG-1 PG2

D.G ORDER PAGE-1    PAGE-2   PAGE-3

HIGHNEWS-NOV-15  WRAP-1    WRAP-2

GOVT OF TAMILNADU PRESS NOTE(HIGHWAYS) DT:-13-11-15

ICEC & RSC (SANCTION OF STAFF G.O)

D.A INCREASE G.O-262 DT:-16-10-15

HIGHNEWS-OCT-15  WRAP-1  WRAP-2

PAY REDUCTION LR FINANCE DT-25-9-15

SENIORITY LIST OF J.E'S AS ON 1-1-15

RETIRED ENGINEERS MEET ON 11-10-15

HIGHNEWS-SEP-15

COURT STAYS THE APPOINTMENT OF C.E(TNRSP) THROUGH OUTSOURCING.

PROMOTION ORDER AE TO ADE DT:7-9-15

PG-1  PG-2  PG-3   PG-4

SUPREME COURT JUDGEMENT DT:27-8-15

ER.G.MANUNEETHI TRANSFER ORDER

S.E PROMOTION ORDERS(27-8-15)

JDO TO JE PROMOTION ORDERS

HIGHNEWS-AUG-15

WRAPER-FRONT     WRAPER-BACK

DE PROMOTION G.O(D) 174 DT:-6-8-15

CE PROMOTION G.O(MS) NO 85 DT:-27-7-15

6 ADE'S PROMOTED AS D.E(G.O-122)

AE TRANSFER DT:-5-5-15 (ONE)   (TWO)

AE TRANSFER ORDER (26 AE'S) DT;-4-5-15

DE PROMO & TRANSF(29-4-15) PG-1  2  3  4

AE TRANSFER DT:-29-4-15

NOMINATION FORM (ATHE) PG-1   PG-2

ELECTION NOTIFICATION (ATHE)-2015

LIST OF AE AS ON 1-1-15

DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

DE TO SE PANEL(23-2-15) PAGE-1       PAGE-2

HIGHNEWS-JAN-15  WRAPPER-1 WRPR-2

HIGHNEWS(PAGE-13-16)ARTICLE ON GOOGLE EARTH

C.E PROMOTION G.O(D) NO.28  DT:-4-2-15

D.E PROMOTN PANEL G.O.12  DT:4-2-15   PG-2

TNRSP-II(IN PRINCIPLE APPR)G.O3 DT-5-1-15

C.E PROMOTION G.O(D)-9 DT:-19-1-15(1) PG-2

ENGINEERS RETIRING  THIS YEAR(2015)

PONGAL BONUS G.O NO.9 DT:8-1-15

AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

HIGHNEWS-DEC-14 WP-1 WP-2 WP-3 WP-4

C.E PANEL G.O(D) 149 DT:19-11-14 P-1 PAGE-2

HIGHNEWS-NOV-14 WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

HIGHNEWS-OCT-14  WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

PRESS RELEASE OF MINISTER'S REVIEW

D.A INCREASE G.O NO:245,DT:10-10-2014

59 ஆவது பொதுகுழுவில்  தீர்மானங்கள்  P1  P2  P3  P4

HIGHNEWS-SEP-2014

WRAPPER-SEP-2014

59TH AGM AT VELANKANNI ON 27-9-14D.E PROMOTION G.O(RT)141 DT:-6-8-14

SE PROMO G.O(3D) NO:37 DT:30-7-14

SE TRANS G.O(RT) NO:131 DT:17-7-14 PG-1 2

ENWELF-2014 FORM- VIEW- DOWNLOAD

HIGHNEWS-JUL-14   -WRAPPER-

NEW OFFICE BEARERS LIST WITH PHOTO

MEETING MINUTES,COIMBATORE-JUN-14

D.E PROMOTION G.O.NO.105 DT:13-6-14

COIMBATORE MEETING PHOTOS-13-6-14

HIGHWAYS BRIDGES AND BUILDINGS OPENING BY  HON'BLE C.M ON 12-6-14.

 AE TRANSFER ORDER  PG-1  PG-2 PG-3  PG-4

PG-5  PG-6  PG-7

SSLC-மாநில அளவில் 3ஆம் இடம் பெற்று உதவி பொறியாளர் மகள் சாதனை.

AE TO ADE PROMOTION ORDER 1   2

SSLC தேர்வில் உதவி பொறியாளர் மகன்கள் மாநில அளவில் சாதனை.  

ANDROID PHONE APPS FOR ENGINEERS-P-1

DE PROMOTION LIST (22-5-14) 

D.G'S ORDERS DT:22-5-14

HIGHNEWS-MAY-14

LIST OF CONTESTANTS FOR SPL ELECTION

VIDEO CLIPPING ON 50 WEEKS  LECTURE -HRS

DETAILS OF 1-25 LECTURES IN HRS

DETAILS OF 26-50 LECTURES IN HRS

D.A 10 % INCREASE G.O NO-96 DT:3-4-14

GOOGLE EARTH-USEFUL SOFTWARE

TEAM  VIEWER - A  MAGIC  SOFTWARE

PHOTO  COMPRESSION -USEFUL ARTICLE

ESTIMATE PREPARATION-SOME  USEFUL TIPS

ROAD  SAFETY -ITS  IN OUR HANDS

HOW TO GET RID OF PRESSURE IN HIGHWAYS

WOMENS DAY CELEBRATION NELLAI-PHOTO

FINANCE DEPT LETTER DT:27-3-14

BYE LAWS OF OUR ASSOCIATION

HIGHCOURT JUDGEMENT(27-2-14) PAY CASE

HIGHNEWS-FEB-14  WRAPPER-1     2

FUNDAMENTAL RULES OF GOVT. SERVANT

PRINCIPAL SECRY (FINANCE) LR.DT: 23-9-13

ER.NARASIMMAN-A-SOCIAL WORKER-WRITER

25 WEEKS OF LECTURE IN H.R.S.

VOTERS LIST-1 (LM: 48 TO 1141)

VOTERS LIST-2 (LM:1142 TO 1519)

VOTERS LIST-3 (LM :1520 TO 1867)

VOTERS LIST-4 (LM: 1868 TO 2089)

ELECTION NOMINATION FORM-1    FORM-2

E-பாதை

ARTICLE ON PHOTO COMPRESSION.

www.tnhighwaysengineers.com

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORM (A T N H E)

சாலைவிபத்துகளுக்கு காரணம் யார்?

ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் தாணுபிள்ளை அவர்களிடம் இருந்து வந்த பாராட்டு கடிதம்.

                                            NOT JUST ROADS,  WE ARE BUILDING A NATION.                                  

துறையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உங்களுக்கு முதலில் தருவது நம் இணையதளம்.

2,50,000 முறைகளுக்கு மேல் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது

Er.G.Manuneethi-9442557571     e-mail-gmanuneethi@gmail.com   or  manuneeethi@live.com

=====================================================================================================

வாழ்க்கையில் தேடல் முடியும் நிலையில் தான் நாம் எதை தேடுகிறோம் எது நமக்கு கிடைத்தது என்பதை பார்க்கிறோம்.குறிப்பாக நம் துறையில் தேடல் இறுதியில் விரக்தியையும் வெறுப்பையும் கொடுக்கும் பொது நாம் தேடுவது மகிழ்ச்சியை மட்டுமே.அட அது கூட வேண்டாம் நிம்மதியாய் இருந்தால் போதும் என்னும் நிலையை அடைகிறோம்.

அந்த மகிழ்ச்சியின் திறவுகோல் கிடைத்தால் ?

வரும் மே மாதம் 2 ஆம் தேதி (மாலை 3.30 மணிக்கு) சென்னை ,நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் 200 ஆவது வாராந்திர சொற்பொழிவு நடை பெற இருக்கிறது .அதில்

பொறுப்புணர்வும் விழிப்புணர்வும் -மகிழ்வின் திறவுகோல் என்னும் தலைப்பில்

டாக்டர் .கவிதாசன் அவர்கள் சொற்பொழிவு ஆற்ற உள்ளார்.

நம் துறை செயலர் அவர்கள் விழாவிற்கு தலைமை ஏற்க உள்ளார் .

அனைவரும் வருக மகிழ்ச்சியின் திறவுகோலை பெறுக

>>>>>FOR MORE DETAILS CLICK HERE<<<<<

=====================================================================================================

பட்டியலில் இருந்த பல குறைகளை  தெரிவித்து  சரியான பட்டியல் வெளியிட உதவிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நன்றி.

சரி செய்யப்பட்ட பட்டியல் உங்களுக்காக.

காலி பணியிடங்கள் updated (as on 17-4-17) பட்டியலுக்கு க்ளிக் செய்யவும் .

=====================================================================================================

நன்றே செய் அதுவும் இன்றே செய் என்பது போல்

வாய்ப்பு கிட்டும் போதெல்லாம் மரம் நடுவதை தொடர்ந்து செய்து வரும் நம் பொறியாளர்களை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்.

தமிழ் புத்தாண்டு அன்று நெடுஞ்சாலை வளாகம் கிண்டியில் மரம் நடப்பட்ட காட்சி.

=====================================================================================================

HIGHNEWS APRIL-2017 IS RELEASED

>>>>CLICK HERE FOR HIGHNEWS MAGAZINE-APR-17<<<

 

=====================================================================================================

 யார் எங்க   AS ON 1-4-17     >DG OFFICE<     >C&M<     >NABARD &RR<    >NH<     >PROJECTS<     >HRS &QC<    >DESIGNS<    >CMDP<     >TNRSP<

பொறியாளர்களின் பணியிடங்கள் நண்பர்கள் பலரின் உதவியுடன் வெளியிடப்படுகின்றது.

இருப்பினும் அது முழுமையடைய உங்கள் உதவி தேவை.மேற்கண்ட பட்டியலில் மாற்றங்கள் இருப்பின் 9442557571 என்ற எண்ணுக்கு watsapp மூலம் தெரிவிக்கவும்.

.=====================================================================================================

31-3-17 அன்று ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் திரு.S.P.பழனிவேல் அவர்களுக்கு சென்னையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

விழாவிற்கு முதன்மை இயக்குனர் திரு.பாஸ்கரன் தலைமை தாங்க,

தலைமை பொறியாளர்கள் திரு.G.R.ராஜேந்திரன், திரு.R.அருணாச்சலம் ,திரு.A.K.ராஜதுரைவேல் பாண்டியன் ,திரு.R.கோதண்டராமன் ஆகியோர் மேடையில் அமர்ந்திருந்தனர்.

மேலும் ஓய்வு பெற்ற மூத்த பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.

அன்பிற்கும் மனித நேயத்திற்கு அடிமையான கூட்டத்தினால் நிரம்பி வழிந்த அரங்கம்.

=====================================================================================================

இன்று(31-3-17) பணியில் இருந்து ஓய்வு பெரும் சிறப்பு தலைமை பொறியாளர் திரு .கே.பழனிச்சாமி ,க.ம.ப.வட்டம் ,சென்னை அவர்களின் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது.

அவருக்கும் இன்று ஓய்வு பெறவுள்ள தலைமை பொறியாளர் திரு.S.P.பழனிவேல் (DESIGNS ),அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

=====================================================================================================

சேலம்  TNRSP கோட்ட பொறியாளர் திரு.M.செல்வம்

அவர்கள்  இன்று காலை (29-3-17) காலமானார் என்பதை  ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

அவர் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்  மாதம் ஓய்வு பெறுவதாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தார்க்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை பொறியாளர்கள் சார்பாக தெரிவித்து கொள்வதுடன்

அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம் .

=====================================================================================================

CLICK HERE FOR HIGHNEWS-MARCH-17     CLICK FOR WRAPPER-MAR-17

=====================================================================================================

=====================================================================================================

புதிதாக பணியில் சேர்ந்த உதவி பொறியாளர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி.

பெரும்பாலான இடங்களில் புதிய ஊதிய விகிதம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ,

தற்போது முதன்மை இயக்குனர் அலுவலக பொறியாளர்களுக்கும் புதிய ஊதிய விகிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

( பொறியாளர் பெயர் மட்டும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது.)

புதிய விகிதம் வழங்கி உத்தரவிட்ட  அனைத்து  பொறியாளர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

============================================================================================

குடியரசு தின விழாவுடன்  சுற்று சூழல் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி குடும்பத்தாருடன் கொண்டாடிய நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

அனைவருக்கும் துணி பையில் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.

>>>>CLICK HERE FOR PHOTO GALLERY ON REPUBLIC DAY CELEBRATION<<<<

================================================================================================

புதிதாக சேர்ந்துள்ள உதவி பொறியாளர்களின் சம்பள விகிதம் 9300 இல் இருந்து 15600 ஆக உயர்த்தப்பட்டு

அதன்படி சம்பளம் வழங்க ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

உதவி பொறியாளர்கள் கீழ் கண்ட மாதிரி கடிதங்களை டவுன்லோட் செய்து அதன்படி ஒரு  UNDERTAKING கொடுத்துவிட்டு இந்த மாதமே உயர்த்தப்பட்ட சம்பளத்தை பெறலாம்.
 

சம்பள பட்டியலுடன் உங்கள் PAY DRAWING OFFICER ஒரு  ஊதியத்திற்கான செயல்முறை ஆணையும் தரவேண்டும்.

விரைந்து செயல்படுங்கள்.

>>>CLICK TO DOWNLOAD MODEL LETTER-1 (INDIVIDUL)<<<

>>>>CLICK TO DOWNLOAD MODEL LETTER-2 (PAY DRAWING OFFICER)<<<

>>>CLICK TO DOWNLOAD FINANCE DEPT LETTER NO.60067 /PAY CELL-II DATED:26-11-15<<<

click here for  treasuries letter No:65299/D2/2016 28-12-16

================================================================================================

உதவி பொறியாளர்களின் வகை படுத்தப்பட்ட பட்டியல் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அதிகாரபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

முதன்மை இயக்குனர் கடிதத்துடன் கூடிய புதிய பட்டியல் உங்களுக்காக.

இதில் சிலருக்கு மகிழ்ச்சி -சிலருக்கு வருத்தம்.-. .இன்பமும் துன்பமும் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்கும்.

-- ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல

 

>>>CLICK HERE FOR NEW REVISED SENIORITY LIST  OF AE"S<<<

================================================================================================

NEWS LETTER FOR THE MONTH OF SEPTEMBER-2016 RELEASED

>>>CLICK HERE FOR NEWS LETTER-SEP-16<<<                  >>>CLICK HERE FOR WRAPPER-SEP-16<<<<

==================================================================================================

================================================================================================

மறைந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு,கிண்டியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை வளாகத்தில் அனைத்து தலைமை பொறியாளர்கள் முன்னிலையில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.முதன்மை இயக்குனர்.பொறியாளர்,ராஜேந்திரன் அவர்கள் மரக்கன்று நட்டபோது எடுக்கப்பட்டது 

(நன்றி.பொறியாளர் சதானந்தம் )

===============================================================================================

பழனியில் புதிய கோட்டம்(க.ம.ப) உதயமானது.(1-7-16)
 

(திருச்சி புலனாய்வு கோட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.)
 

=================================================================================================

நமது இணையதளம் 2 லட்சம் முறைகள் பார்க்கப்பட்டுள்ளது.1-8-2009 அன்று தேனி மாவட்டம் போடி மெட்டு என்னும் இடத்தில் பொறியாளர் சங்கத்தின் கூட்டத்தில் துவங்கப்பட்ட இணையதளம் தங்கள் அனைவரது பேராதரவுடன் இன்று இந்த இடத்தை அடைந்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.அதிகமான வேண்டுகோள்கள் விடுக்கப்பட்டும் பணி சுமை காரணமாக ஒரு சில மட்டும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

தொடரும்  எமது  சேவை உங்கள் ஆதரவுடன்.

அன்புடன் பொறியாளர்.கா.மனுநீதி.

YOU ARE WELCOME TO THE CHAT ROOM TO GIVE YOUR VALUABLE SUGGESTIONS AND IDEAS-

JUST CLICK ON TOP RIGHT OF THE WEBSITE ON CHAT ROOM (JUST LIKE WATSAPP)

===============================================================================================

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்க நிர்வாகிகள்,

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்

அவர்களை நேற்று சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

===============================================================================

நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில்  150 ஆவது விரிவுரை விழா 6-4-16 அன்று இனிதே நடைபெற்றது.

டாக்டர் .ராஜீவ் ரஞ்சன் ,இ.ஆ .ப  அவர்கள்

."நெடுஞ்சாலை துறையை புதுமை,நீதி நெறிமுறை மற்றும் உத்வேகம் மூலம் மறு சீரமைப்பது"என்னும் தலைப்பில் விரிவுரை ஆற்றினார்.

Facebook,twitter,watsaap இல் தொடங்கி,கொல்கத்தாவில் விபத்துக்குள்ளான  பாலம் வரை இன்றைய நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்களை வினாவாக எழுப்பி இளைய தலை முறையினர் சிந்திக்க தூண்டினார்.தமிழர்களே திருவள்ளுவரை மறக்கின்ற இன்றைய சூழலில்,திருக்குறளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் இருந்து மேற்கோள் காட்டி பேசியது மிக அற்புதம்.தொடர்ந்து டாக்டர் சாந்தா அவர்களின் வயதினை கருத்தில் கொண்டு மேடையில் இருந்து இறங்கி சென்று நினைவு பரிசினை வழங்கியது அவரது உயர்ந்த பண்பை காட்டியது.மொத்தத்தில் அற்புதமான உரையை நிகழ்த்தினார்.
 
நிகழ்ச்சியினை ஆழகாக ஏற்பாடு செய்து இணைப்புரை வழங்கிய பொறியாளர்.சதீஷ், அவர்களை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்.

MEMENTO PRESENTED  TO DR.RAJEEV RANJAN,I.A.S, Additional Chief Secretary,HIGHWAYS By Er.Arunachalam,Director(H.R.S)

ER.KALYANASUNDARAM (C.E-DESIGNS) AND ER.RAJENDRAN(D.G) ARE ON THE STAGE.

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS OF THE FUNCTION<<<

============================================================================

மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக வரும் 15-3-16 செவ்வாய்கிழமை அன்று நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி  நிலைய வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படட் நிகழ்ச்சியில்

அடையார் கேன்சர் நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் V .சாந்தா அவர்கள் "மகளிரும் கேன்சரும் " என்னும் தலைப்பில்

உரையாற்றினார்.

DR.V.SHANTHA  IS HONOURED BY  ER.G.RANI, S.E (ICERS), AND  MR.RAJEEV RANJAN,IAS ,ACS,HIGHWAYS AND MINOR PORTS

CLICK HERE FOR MORE PHOTOS

(The above programme had been arranged by the Training Wing of H.R.S headed by Er.S.Satheesh Deputy Director.)

============================================================================

COMBINED CHIEF ENGINEERS OFFICE BUILDING AT HRS,GUINDY

பொறியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஒருங்கிணைந்த தலைமை பொறியாளர் கட்டிடம் திறந்து வைத்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,துறை செயலர் மற்றும் ,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

============================================================================

 
கடந்த சில காலமாகவே துறை பொறியாளர்கள் குறைந்த வயதில் மரணமடைவது நம் துறையில் அதிகரித்து வருவதுதான்.இதற்கு காரணங்கள்
 
1.நம் உடல் நிலை பராமரிப்பில் அதிக அக்கறை காட்டாதது.
 
2.துறையில் உருவாகும் அசாதாரண சூழல்.
 
3.உயர் பொறியாளர்களின் அழுத்தம்(பிரஷர்).
 
உயர் பொறியாளர்கள் தற்போது பணியில் சேரும் இளம் பொறியாளர்கள் திறம்பட செயல்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை கூறும் அதே வேளையில் இளம் பொறியாளர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பணிச்சுமை பெறுகிறார்கள் என்ற குற்ற சாட்டும் உள்ளது.நிச்சயமாக ஒன்று மட்டும் உறுதியாக சொல்ல முடியும்.பெரும்பாலான பொறியாளர்கள் நிர்ணயிக்க பட்ட பணி நேரத்தை விட அதிக நேரம் பணி புரிகிறார்கள் .

 

அதிலும் பெண் பொறியாளர்கள் நிலை இன்னும் மோசமாகத்தான் உள்ளது.பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக பணிக்கு வந்து விட்டு எங்களால் முடியவில்லை என்று கூறுவது நியாயமாகாது என்று ஒருபுறம் குரலெழுப்பும் மக்களும் உள்ளனர்.தவறில்லை ஆனால் மனித நேயம் மறந்து யாருக்கோ ,யாரோ நல்ல பேர் எடுக்கவேண்டும் என்பதற்காக செய்ய முடியாத பணிகளை செய்ய நிர்பந்தம் செய்வதுவும் பின்னர் கடுமையான வார்த்தை பிரயோகமும் இன்னமும் குறைந்தபாடில்லை.தெரிந்தே தானே செயலாக்க பணிக்கு வந்தீர்கள் என்பதும் உண்டு.அதற்காக அலுவலக பணியில் இருக்கும் பொறியாளர்கள் நிலை மட்டும் என்ன லேசானதா?

 அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பெண்கள் நிலை இன்னமும் மோசமானது.அலுவலக நேரம் முடிந்து பல மணி நேரம் ஆனாலும் பணியை முடிக்க முடியாமல் உயர் பொறியாளர்களின் கடுமையான வார்த்தைகளுக்கு இடையில் மன அழுத்தத்துடன் தான் பணியாற்றுகிறார்கள் .ஒரு சில இளம் பொறியாளர்கள் திறமை அற்றவர்களாக இருக்கலாம்,பணி புரியாமல் ஏமாற்றுபவராக கூட இருக்கலாம்.அதற்காக நன்றாக பணிபுரிபவர்களை விடாமல் பணி புரிய அழுத்தம் கொடுப்பதும் இனியாவது குறைத்து கொள்ளலாம்

சென்னைக்கு மதிப்பீடு சரிபார்க்க செல்லும் உதவி பொறியாளர்களின் நிலை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை . அவர்கள் ஊருக்கு திரும்பும் தேதி அவர்களுக்கே தெரியாது.

     துறையில் காலி பணியிடங்கள் பல உள்ளன , அந்த பணியையும் நிறைவேற்றும் பொறியாளர்களின் நிலையை சிந்தித்து பார்த்து இனியாவது துறையில் பொறியாளர்கள் காலமாவதை தடுக்க முயற்சி செய்வோம்.இளம் பொறியாளர்களே உங்களால் செய்ய முடியும் பணியிடங்களுக்கு மட்டுமே சேருங்கள் .உங்கள் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை மட்டுமே இந்த துறை தெரிவிக்கும்.உங்கள் குடும்பம் உங்கள் கையில் 

பொறியாளர்களே உடல் நிலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 

உயர் பொறியாளர்களே கொஞ்சம் மனித நேயம் காட்டுங்கள்.

============================================================================