நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களின் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.  (www.manuneethi.in)

CHAT ROOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

WHAT IS NEW IN THE SITE ?

 VISITS: hitwebcounter . com webste
www.hitwebcounter

SENIORITY LIST OF ADE(1-12-16)

SENIORITY LIST OF DE(1-12-16)

SENIORITY LIST OF SE-CE (1-12-16)

ENGINEERS FROM  D.G OFFIC

ENGINEERS FROM C&M WING

ENGINEERS FROM N&RR

ENGINEERS FROM N.H WING

ENGINEERS FROM PROJECTS

ENGINEERS FROM  DESIGNS & INVESTIGATION

ENGINEERS FROM CMDP

C.E PROMOTION G.O(234) DT:25-11-16

DE TO SE PROM G.O (D)230 (23/11/16)

NEWS LETTER SEP-16   WRAPPER-SEP-16

AE UMASANKAR DIED IN ROAD ACCIDENT

VACANCIES IN NHAI (LAST DATE 30-11-16)

VIGILANCE AWARENESS WEEK PHOTO

RETIRED ENGINEERS MEET-23-10-16

AGM (61) AT KOVAI PHOTOS-PART-2

AGM (61) AT KOVAI PHOTOS-PART-1

S.O.R (HIGHWAYS) FOR 2016-17

AE VISHNUVARDHAN ATTACK-A REPORT

VILLUPURAM REGN MEET PHOTOS(9-9-16)

RETIRED ENGINEERS AGM ON 18TH SEP

S.O.R FOR 2016-17 (W.E.F 16-8-16)

LAND ACQISITION CELL G,O 85 DT:30-5-16

சுதந்திர தின விழா-2016

HIGHNEWS-AUG-16  WRAP-1  WRAP-2

INDIAN HIGHWAYS MAGAZIN-AUG-16

RETIREMENT- ENGINEERS-PHOTOS(JUL/16)

ENGINEERS (DE TO  CE) RETIRING IN 2017

DRAFT SENIORITY LIST OF AE AS ON 1-8-16

RETIREMENT ORDERS FOR JULY-16

HRS-AE TRAINING MORE NEW PHOTOS

ADE TRANSFER ORDERS18-7-16

AE TRANSFER ORDERS

DE PROMOTION ORDERS (4-7-16)

TRAINING MATERIAL FOR AE'S

HIGHNEWS-JUNE-16

HIGHNEWS-APRIL-16

S.E PROMOTION G.O 132 DT:-20-6-16

TRAINING OF 2ND BATCH AE'S

TRAINING TO NEW A.E'S INAUGURATION

TRAINING TO 2ND BATCH A.E'S-PHOTOS

TRAINING OF AE'S (1ST BATCH) PHOTOS

HIGHNEWS MAR-16  WRAPPER-1     2

D.A INCREASE G.O 117 DT:-20-4-16

D.A INCREASE G.O 118 DT:-20-4-16(Retired)

RETIREMENT ORDERS(MAR-16)PART-1   PART-2

DE  PANEL DT:-29-2-16

ADE TO DE PROMOTION LIST(1-3-16)

C.M INAUGURATION 1-3-16

CLICK TO DOWNLOAD I.T CALCULATION SHEET  

CE PANEL G.O DT-23-2-16

CE POSTING ORDERS DT:-23-2-16

SE POSTING ORDERS DT:-23-2-16

LIST OF NEW AE'S WITH TNPSC SENIORITY

HIGHNEWS-FEB-16     WRAP-1    WRAP-2

C.M INAUGURATION ON 14-2-16

DE TO SE PANEL DT:-31-1-2016

DE TO SE POSTINGS ORDER(31-1-2016)

PRESS RELEASE ON ROAD SAFETY

SE-CE RETIRING IN 2016 DE'S RETIRING-16

AE TO ADE PROMOTION ORDERS (23-12-15)

PRESS RELEASE OF GOVT OF TAMILNADU (ON FLOODS-18-12-15)

ADE TO DE PROMO G.O(20-11-15) PG-1 PG2

D.G ORDER PAGE-1    PAGE-2   PAGE-3

HIGHNEWS-NOV-15  WRAP-1    WRAP-2

GOVT OF TAMILNADU PRESS NOTE(HIGHWAYS) DT:-13-11-15

ICEC & RSC (SANCTION OF STAFF G.O)

D.A INCREASE G.O-262 DT:-16-10-15

HIGHNEWS-OCT-15  WRAP-1  WRAP-2

PAY REDUCTION LR FINANCE DT-25-9-15

SENIORITY LIST OF J.E'S AS ON 1-1-15

RETIRED ENGINEERS MEET ON 11-10-15

HIGHNEWS-SEP-15

COURT STAYS THE APPOINTMENT OF C.E(TNRSP) THROUGH OUTSOURCING.

PROMOTION ORDER AE TO ADE DT:7-9-15

PG-1  PG-2  PG-3   PG-4

SUPREME COURT JUDGEMENT DT:27-8-15

ER.G.MANUNEETHI TRANSFER ORDER

S.E PROMOTION ORDERS(27-8-15)

JDO TO JE PROMOTION ORDERS

HIGHNEWS-AUG-15

WRAPER-FRONT     WRAPER-BACK

DE PROMOTION G.O(D) 174 DT:-6-8-15

CE PROMOTION G.O(MS) NO 85 DT:-27-7-15

6 ADE'S PROMOTED AS D.E(G.O-122)

AE TRANSFER DT:-5-5-15 (ONE)   (TWO)

AE TRANSFER ORDER (26 AE'S) DT;-4-5-15

DE PROMO & TRANSF(29-4-15) PG-1  2  3  4

AE TRANSFER DT:-29-4-15

NOMINATION FORM (ATHE) PG-1   PG-2

ELECTION NOTIFICATION (ATHE)-2015

LIST OF AE AS ON 1-1-15

DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

DE TO SE PANEL(23-2-15) PAGE-1       PAGE-2

HIGHNEWS-JAN-15  WRAPPER-1 WRPR-2

HIGHNEWS(PAGE-13-16)ARTICLE ON GOOGLE EARTH

C.E PROMOTION G.O(D) NO.28  DT:-4-2-15

D.E PROMOTN PANEL G.O.12  DT:4-2-15   PG-2

TNRSP-II(IN PRINCIPLE APPR)G.O3 DT-5-1-15

C.E PROMOTION G.O(D)-9 DT:-19-1-15(1) PG-2

ENGINEERS RETIRING  THIS YEAR(2015)

PONGAL BONUS G.O NO.9 DT:8-1-15

AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

HIGHNEWS-DEC-14 WP-1 WP-2 WP-3 WP-4

C.E PANEL G.O(D) 149 DT:19-11-14 P-1 PAGE-2

HIGHNEWS-NOV-14 WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

HIGHNEWS-OCT-14  WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

PRESS RELEASE OF MINISTER'S REVIEW

D.A INCREASE G.O NO:245,DT:10-10-2014

59 ஆவது பொதுகுழுவில்  தீர்மானங்கள்  P1  P2  P3  P4

HIGHNEWS-SEP-2014

WRAPPER-SEP-2014

59TH AGM AT VELANKANNI ON 27-9-14D.E PROMOTION G.O(RT)141 DT:-6-8-14

SE PROMO G.O(3D) NO:37 DT:30-7-14

SE TRANS G.O(RT) NO:131 DT:17-7-14 PG-1 2

ENWELF-2014 FORM- VIEW- DOWNLOAD

HIGHNEWS-JUL-14   -WRAPPER-

NEW OFFICE BEARERS LIST WITH PHOTO

MEETING MINUTES,COIMBATORE-JUN-14

D.E PROMOTION G.O.NO.105 DT:13-6-14

COIMBATORE MEETING PHOTOS-13-6-14

HIGHWAYS BRIDGES AND BUILDINGS OPENING BY  HON'BLE C.M ON 12-6-14.

 AE TRANSFER ORDER  PG-1  PG-2 PG-3  PG-4

PG-5  PG-6  PG-7

SSLC-மாநில அளவில் 3ஆம் இடம் பெற்று உதவி பொறியாளர் மகள் சாதனை.

AE TO ADE PROMOTION ORDER 1   2

SSLC தேர்வில் உதவி பொறியாளர் மகன்கள் மாநில அளவில் சாதனை.  

ANDROID PHONE APPS FOR ENGINEERS-P-1

DE PROMOTION LIST (22-5-14) 

D.G'S ORDERS DT:22-5-14

HIGHNEWS-MAY-14

LIST OF CONTESTANTS FOR SPL ELECTION

VIDEO CLIPPING ON 50 WEEKS  LECTURE -HRS

DETAILS OF 1-25 LECTURES IN HRS

DETAILS OF 26-50 LECTURES IN HRS

D.A 10 % INCREASE G.O NO-96 DT:3-4-14

GOOGLE EARTH-USEFUL SOFTWARE

TEAM  VIEWER - A  MAGIC  SOFTWARE

PHOTO  COMPRESSION -USEFUL ARTICLE

ESTIMATE PREPARATION-SOME  USEFUL TIPS

ROAD  SAFETY -ITS  IN OUR HANDS

HOW TO GET RID OF PRESSURE IN HIGHWAYS

WOMENS DAY CELEBRATION NELLAI-PHOTO

FINANCE DEPT LETTER DT:27-3-14

BYE LAWS OF OUR ASSOCIATION

HIGHCOURT JUDGEMENT(27-2-14) PAY CASE

HIGHNEWS-FEB-14  WRAPPER-1     2

FUNDAMENTAL RULES OF GOVT. SERVANT

PRINCIPAL SECRY (FINANCE) LR.DT: 23-9-13

ER.NARASIMMAN-A-SOCIAL WORKER-WRITER

25 WEEKS OF LECTURE IN H.R.S.

VOTERS LIST-1 (LM: 48 TO 1141)

VOTERS LIST-2 (LM:1142 TO 1519)

VOTERS LIST-3 (LM :1520 TO 1867)

VOTERS LIST-4 (LM: 1868 TO 2089)

ELECTION NOMINATION FORM-1    FORM-2

E-பாதை

ARTICLE ON PHOTO COMPRESSION.

www.tnhighwaysengineers.com

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORM (A T N H E)

சாலைவிபத்துகளுக்கு காரணம் யார்?

ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் தாணுபிள்ளை அவர்களிடம் இருந்து வந்த பாராட்டு கடிதம்.

                                            NOT JUST ROADS,  WE ARE BUILDING A NATION.                                  

துறையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உங்களுக்கு முதலில் தருவது நம் இணையதளம்.

2,00,000 முறைகளுக்கு மேல் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது

Er.G.Manuneethi-9442557571     e-mail-gmanuneethi@gmail.com   or  manuneeethi@live.com

================================================================================================

மறைந்த தமிழக முதல்வர் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு

சென்னையில் உள்ள நெடுஞ்சாலை வளாகத்தில் தலைமை  பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட

அனைவரும் அஞ்சலி செலுத்தும் காட்சி.

பொறியாளர்கள் சார்பாக ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

புரட்சி தலைவி அம்மா

================================================================================================

உதவி பொறியாளர்களின் தர வரிசை பட்டியலில் மாற்றம் உண்டா?என்னும் கேள்வி பலர் கேட்ட வண்ணம் உள்ளனர்.

நமக்கு கிடைத்த தகவல் பட்டியலில் மாற்றம் உண்டு என்பது உண்மைதான்.

முழு பட்டியல் இன்னும் கிடைக்க பெறவில்லை.கிடைத்தவுடன் வெளியிடப்படும் நண்பர்களே.

================================================================================================

SENIORITY LIST OF SE-CE (1-12-16)

SENIORITY LIST OF DE(1-12-16)

SENIORITY LIST OF ADE(1-12-16)

 >ENGINEERS FROM  D.G OFFICE <       >ENGINEERS FROM C&M WING<        >ENGINEERS FROM N&RR <     >ENGINEERS FROM N.H WING<

>ENGINEERS FROM PROJECTS<            >ENGINEERS FROM CMDP<         >ENGINEERS FROM  DESIGNS & INVESTIGATION

மீதமுள்ள அலகுகளின் பொறியாளர்களின் பெயர்கள் விரைவில்.வெளியாகும் .
 
மேற்கண்ட பட்டியல் வெளியாக உதவிய நம் சகோதர, சகோதரி பொறியாளர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி.

 

DEAR ENGINEERS PLEASE INFORM THROUGH SMS OF  CORRECTIONS IF ANY.

 ================================================================================================

பொறியாளர் A.K.ராஜ துரைவேல் பாண்டியன் மற்றும் பொறியாளர் R.கோதண்டராமன் ஆகியோர் தலைமை பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு!

மேலும் 18 பொறியாளர்கள் சிறப்பு தலைமை பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு !

>>>>CLICK HERE FOR G.O(D) 234 DT:-25-11-16<<<<

பதவி உயர்வு  பெறும் பொறியாளர்களுக்கு நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.

NEW LIST OF (CE)-(SPL CE)-AND (SE)

==================================================================================================

3 DE'S PROMOTED AS SUPERINTENDING ENGINEER

AND ONE S.E  TRANSFERED

>>>CLICK HERE FOR G.O (D) NO 230 DT 23-11-16<<<

================================================================================================

NEWS LETTER FOR THE MONTH OF SEPTEMBER-2016 RELEASED

>>>CLICK HERE FOR NEWS LETTER-SEP-16<<<                  >>>CLICK HERE FOR WRAPPER-SEP-16<<<<

================================================================================================

? ? ? ? ? ? ?

==================================================================================================

================================================================================================

அன்புள்ள பொறியாளர் நண்பர்களே,நம்மில் பலர் நண்பர்களாக இருந்தும் யார் எங்கே பணியாற்றுகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாமல்  இருந்து வந்தது.அதற்கு ஒரு சிறு முயற்சியின் மூலம் தற்போது கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு அலகில் (C&M WING) உதவி பொறியாளர் முதல் தலைமை பொறியாளர் வரை மொத்தம் 8 வட்டங்களில் பணியாற்றும் அனைத்து பொறியாளர்களின் பட்டியல் ஒன்றை பல நண்பர்களின் உதவியுடன் தயாரித்து வழங்குகிறோம்.இது முழுமை பெற வேண்டும் என்றால் உங்கள் அனைவரது ஒத்துழைப்பு தேவை.இந்த  பட்டியலில் உள்ள தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி SMS  அல்லது E-MAIL அனுப்பவும்.தொடர்ந்து பிற அலகுகளின் பட்டியலும் வெளியிடப்படும்.

இந்த பட்டியல் தயாரிக்க உதவிய அணைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி..

AE=294     ADE=197      DE=51      SE=8       CE=1     TOTAL(C&M)=551

>>>CLICK HERE FOR ENTIRE LIST OF ENGINEERS IN C&M WING<<<

AE=152   ADE=60    DE=19    SE=4   CE=1   TOTAL=236

>>>CLICK HERE FOR ENTIRE LIST OF ENGINEERS IN NABARD & RR WING<<<

================================================================================================

பொறியாளர் பெத்தேல்ராஜ் (DE(PROJECTS) TIRUNELVELI ) 3-10-16 அன்று நள்ளிரவு உடல் நல குறைவினால் காலமானார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம் .

அன்னாரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டிக்கொள்வோம்.

நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்கத்தில் தீவிரமான ஆர்வம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

================================================================================================

 

கோவையில் நமது சங்கத்தின் 61 வது பொதுக்குழு கூட்டம் 24-9-16 அன்று நடைபெற்றது.உதவி பொறியாளர் முதல் கண்காணிப்பு பொறியாளர் வரை தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் 250 பொறியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

>>>CLICK HERE FOR AGM (KOVAI) PHOTOS<<<

 ================================================================================================

நாகர்கோவில் அருகே சாலை பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த உதவி பொறியாளர் விஷ்ணு வரதன் தாக்கப்பட்டார்.
 

4 பேர் கைது.

>>>CLICK HERE FOR MORE NEWS PAPER CUTTINGS<<<

================================================================================================

 

விழுப்புரம் மண்டல கூட்டத்தில் (9-9-16) கலந்துகொண்ட பொறியாளர்களுக்கு நன்றி.

 

>>>FOR MORE PHOTOS CLICK HERE<<<

================================================================================================

அற்புதமான செயல் செய்யும் நம் பொறியாளர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் .
 

எதிர்காலத்தில் இம்முறையை மதிப்பீடு தயாரிக்கும் போதே அதற்குரிய செலவுகளையும் சேர்த்துவிட்டால் பசுமை தீர்ப்பாயாம் போன்ற நடைமுறை சிக்கலை தவிர்க்கலாம்.

உயர் பொறியாளர்கள் இதற்குரிய ஆணையை பிறப்பிக்கலாம்.

பசுமையை இழக்காமல் சாலை விரிவாக்கம் நடைபெறும்.

சபாஷ் பொறியாளர்களே .

 

 

================================================================================================

 

CLICK HERE FOR G.O

================================================================================================

தலைமை பொறியாளர் அலுவலகத்தில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.

மேலும் தமிழகம் எங்கும் பல்வேறு நெடுஞ்சாலை அலுவலகங்களில் விழா கொண்டாடப்பட்டது.

CLICK>>>அதில் சில புகை படங்களின்  தொகுப்பு .<<<<

================================================================================================

FOR FULL NEWS CLICK HERE FOR INDIAN HIGHWAYS MAGAZINE-AUG-16

================================================================================================

இந்த மாதம் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெரும் அனைத்து பொறியாளர்களுக்கும்  பொறியாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.

>>>CLICK HERE FOR THE RETIREMENT ORDERS OF 1-CE,4-SE'S AND 4-DE'S<<<

================================================================================================

மறைந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு,கிண்டியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை வளாகத்தில் அனைத்து தலைமை பொறியாளர்கள் முன்னிலையில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.முதன்மை இயக்குனர்.பொறியாளர்,ராஜேந்திரன் அவர்கள் மரக்கன்று நட்டபோது எடுக்கப்பட்டது 

(நன்றி.பொறியாளர் சதானந்தம் )

SOME OF THE ENGINEERS HAVE SENT CHANGES IN THEIR NAMES AND THEY HAVE BEEN CORRECTED AND PUBLISHED-EXPECTING MORE FROM YOU

பல உதவி பொறியாளர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ,உத்தேசமான உதவி பொறியாளர்களின் முதுநிலை பட்டியல் (SENIORITY LIST)( INCLUDING AE'S OF 2016 BATCH) வெளியிடப்படுகிறது.

>>>>>>CLICK HERE FOR DRAFT SENIORITY LIST OF AE'S AS ON 1-7-2016<<<<<

(OFFICIAL SENIORITY LIST AS ON 1-1-15)

ஆனால் இதில் நிச்சயம் பல தவறுகள் நேர்ந்து இருக்கலாம் .

எனவே உங்கள் பெயரோ ,பிறந்த தேதியோ ,வரிசை எண்ணோ தவறாக இருந்தால் 9442557571 என்னும் எண்ணிற்கு SMS அனுப்பவும்.

================================================================================================

ஆம்  ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த மாறுதல்கள் வந்தே விட்டது .

Click for ADE (104) transfer orders.(now pdf rotated)

Click here for AE (272) TRANSFER ORDERS (now pdf rotated)

================================================================================================

DE TRANSFER AND PROMOTION orders released

click for orders

===============================================================================================

பழனியில் புதிய கோட்டம்(க.ம.ப) உதயமானது.(1-7-16)
 

(திருச்சி புலனாய்வு கோட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.)
 

=================================================================================================

நமது இணையதளம் 2 லட்சம் முறைகள் பார்க்கப்பட்டுள்ளது.1-8-2009 அன்று தேனி மாவட்டம் போடி மெட்டு என்னும் இடத்தில் பொறியாளர் சங்கத்தின் கூட்டத்தில் துவங்கப்பட்ட இணையதளம் தங்கள் அனைவரது பேராதரவுடன் இன்று இந்த இடத்தை அடைந்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.அதிகமான வேண்டுகோள்கள் விடுக்கப்பட்டும் பணி சுமை காரணமாக ஒரு சில மட்டும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

தொடரும்  எமது  சேவை உங்கள் ஆதரவுடன்.

அன்புடன் பொறியாளர்.கா.மனுநீதி.

YOU ARE WELCOME TO THE CHAT ROOM TO GIVE YOUR VALUABLE SUGGESTIONS AND IDEAS-

JUST CLICK ON TOP RIGHT OF THE WEBSITE ON CHAT ROOM (JUST LIKE WATSAPP)

=================================================================================================

மறைந்த பொறியாளர் கிரிஷ்ணமுர்த்தி அவர்களின் துணைவியார் திருமதி.வாசுகி அவர்களிடம் நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்கத்தின் சார்பாக ரூபாய் 3 லட்சத்திற்கான காசோலை கண்காணிப்பு பொறியாளர் திரு.மோகன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. கோட்டப்பொறியாளர் திரு.கண்ணன்,பொறியாளர் சங்க பொருளாளர் திரு.கண்ணன் மற்றும்  பெண் பொறியாளர்கள் உட்பட பொள்ளாச்சி கோட்டத்தை சேர்ந்த பல பொறியாளர்கள் உடன் இருந்தனர்.

===============================================================================================

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்க நிர்வாகிகள்,

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்

அவர்களை நேற்று சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

===============================================================================

தமிழக அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி உயர்வு -ஆணை வெளியீடு.

Click for G.O-117 DT:-20-4-16

CLICK FOR G.O 118 DT:-20-4-16 (FOR RETIRED EMPLOYEES)

================================================================================

நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில்  150 ஆவது விரிவுரை விழா 6-4-16 அன்று இனிதே நடைபெற்றது.

டாக்டர் .ராஜீவ் ரஞ்சன் ,இ.ஆ .ப  அவர்கள்

."நெடுஞ்சாலை துறையை புதுமை,நீதி நெறிமுறை மற்றும் உத்வேகம் மூலம் மறு சீரமைப்பது"என்னும் தலைப்பில் விரிவுரை ஆற்றினார்.

Facebook,twitter,watsaap இல் தொடங்கி,கொல்கத்தாவில் விபத்துக்குள்ளான  பாலம் வரை இன்றைய நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்களை வினாவாக எழுப்பி இளைய தலை முறையினர் சிந்திக்க தூண்டினார்.தமிழர்களே திருவள்ளுவரை மறக்கின்ற இன்றைய சூழலில்,திருக்குறளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் இருந்து மேற்கோள் காட்டி பேசியது மிக அற்புதம்.தொடர்ந்து டாக்டர் சாந்தா அவர்களின் வயதினை கருத்தில் கொண்டு மேடையில் இருந்து இறங்கி சென்று நினைவு பரிசினை வழங்கியது அவரது உயர்ந்த பண்பை காட்டியது.மொத்தத்தில் அற்புதமான உரையை நிகழ்த்தினார்.
 
நிகழ்ச்சியினை ஆழகாக ஏற்பாடு செய்து இணைப்புரை வழங்கிய பொறியாளர்.சதீஷ், அவர்களை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்.

MEMENTO PRESENTED  TO DR.RAJEEV RANJAN,I.A.S, Additional Chief Secretary,HIGHWAYS By Er.Arunachalam,Director(H.R.S)

ER.KALYANASUNDARAM (C.E-DESIGNS) AND ER.RAJENDRAN(D.G) ARE ON THE STAGE.

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS OF THE FUNCTION<<<

===============================================================================

ER.K.A RAJENDIRAN ,SPECIAL.C.E RETIRED ON 31-3-2016

CLICK FOR MORE PHOTOS OF THE FUNCTION

============================================================================

மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக வரும் 15-3-16 செவ்வாய்கிழமை அன்று நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி  நிலைய வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படட் நிகழ்ச்சியில்

அடையார் கேன்சர் நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் V .சாந்தா அவர்கள் "மகளிரும் கேன்சரும் " என்னும் தலைப்பில்

உரையாற்றினார்.

DR.V.SHANTHA  IS HONOURED BY  ER.G.RANI, S.E (ICERS), AND  MR.RAJEEV RANJAN,IAS ,ACS,HIGHWAYS AND MINOR PORTS

CLICK HERE FOR MORE PHOTOS

(The above programme had been arranged by the Training Wing of H.R.S headed by Er.S.Satheesh Deputy Director.)

============================================================================

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட

210 உதவி பொறியாளர்களுக்கு பணி இட நியமன ஆணை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

புதிதாக பணியில் சேரவுள்ள இளம் பொறியாளர்களை வரவேற்கின்றோம்.

காலி பணியிடங்களை நிரப்பிய தமிழக அரசுக்கு பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

============================================================================

COMBINED CHIEF ENGINEERS OFFICE BUILDING AT HRS,GUINDY

பொறியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஒருங்கிணைந்த தலைமை பொறியாளர் கட்டிடம் திறந்து வைத்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,துறை செயலர் மற்றும் ,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

============================================================================

திருமங்கலம் (க ம ப ) பிரிவு உதவி பொறியாளர் சண்முகவேல்

அவர்கள் மாரடைப்பால் காலமானார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்ததுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம் .அவரை இழந்து தவிக்கும் அவரது குடும்பத்தார்க்கு எங்களது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்வதுடன் அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம் .

 
இதில் மிக வருத்தமான விஷயம் என்ன என்றால் கடந்த சில காலமாகவே துறை பொறியாளர்கள் குறைந்த வயதில் மரணமடைவது நம் துறையில் அதிகரித்து வருவதுதான்.இதற்கு காரணங்கள்
 
1.நம் உடல் நிலை பராமரிப்பில் அதிக அக்கறை காட்டாதது.
 
2.துறையில் உருவாகும் அசாதாரண சூழல்.
 
3.உயர் பொறியாளர்களின் அழுத்தம்(பிரஷர்).
 
உயர் பொறியாளர்கள் தற்போது பணியில் சேரும் இளம் பொறியாளர்கள் திறம்பட செயல்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை கூறும் அதே வேளையில் இளம் பொறியாளர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பணிச்சுமை பெறுகிறார்கள் என்ற குற்ற சாட்டும் உள்ளது.நிச்சயமாக ஒன்று மட்டும் உறுதியாக சொல்ல முடியும்.பெரும்பாலான பொறியாளர்கள் நிர்ணயிக்க பட்ட பணி நேரத்தை விட அதிக நேரம் பணி புரிகிறார்கள் .

 

அதிலும் பெண் பொறியாளர்கள் நிலை இன்னும் மோசமாகத்தான் உள்ளது.பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக பணிக்கு வந்து விட்டு எங்களால் முடியவில்லை என்று கூறுவது நியாயமாகாது என்று ஒருபுறம் குரலெழுப்பும் மக்களும் உள்ளனர்.தவறில்லை ஆனால் மனித நேயம் மறந்து யாருக்கோ ,யாரோ நல்ல பேர் எடுக்கவேண்டும் என்பதற்காக செய்ய முடியாத பணிகளை செய்ய நிர்பந்தம் செய்வதுவும் பின்னர் கடுமையான வார்த்தை பிரயோகமும் இன்னமும் குறைந்தபாடில்லை.தெரிந்தே தானே செயலாக்க பணிக்கு வந்தீர்கள் என்பதும் உண்டு.அதற்காக அலுவலக பணியில் இருக்கும் பொறியாளர்கள் நிலை மட்டும் என்ன லேசானதா?

 அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பெண்கள் நிலை இன்னமும் மோசமானது.அலுவலக நேரம் முடிந்து பல மணி நேரம் ஆனாலும் பணியை முடிக்க முடியாமல் உயர் பொறியாளர்களின் கடுமையான வார்த்தைகளுக்கு இடையில் மன அழுத்தத்துடன் தான் பணியாற்றுகிறார்கள் .ஒரு சில இளம் பொறியாளர்கள் திறமை அற்றவர்களாக இருக்கலாம்,பணி புரியாமல் ஏமாற்றுபவராக கூட இருக்கலாம்.அதற்காக நன்றாக பணிபுரிபவர்களை விடாமல் பணி புரிய அழுத்தம் கொடுப்பதும் இனியாவது குறைத்து கொள்ளலாம்

சென்னைக்கு மதிப்பீடு சரிபார்க்க செல்லும் உதவி பொறியாளர்களின் நிலை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை . அவர்கள் ஊருக்கு திரும்பும் தேதி அவர்களுக்கே தெரியாது.

     துறையில் காலி பணியிடங்கள் பல உள்ளன , அந்த பணியையும் நிறைவேற்றும் பொறியாளர்களின் நிலையை சிந்தித்து பார்த்து இனியாவது துறையில் பொறியாளர்கள் காலமாவதை தடுக்க முயற்சி செய்வோம்.இளம் பொறியாளர்களே உங்களால் செய்ய முடியும் பணியிடங்களுக்கு மட்டுமே சேருங்கள் .உங்கள் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை மட்டுமே இந்த துறை தெரிவிக்கும்.உங்கள் குடும்பம் உங்கள் கையில் 

பொறியாளர்களே உடல் நிலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 

உயர் பொறியாளர்களே கொஞ்சம் மனித நேயம் காட்டுங்கள்.

============================================================================