நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களின் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.  (www.manuneethi.in)

CHAT ROOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

WHAT IS NEW IN THE SITE ?

 VISITS: hitwebcounter . com webste
www.hitwebcounter

PAY CASE-HC- JUDGEMENT (4-6-2018)

AE GENERAL TRANSFER-LIST-1

AE GENERAL TRANSFER-LIST-2

9 DE'S TRANSFER ORDERS(2-5-18)

SENIORITY LIST OF SE & CE(1-5-18)

39 ADE'S TRANSFER ORDERS

Chennai-Kanyakumari-Industrial-Corridor

DA INCREASE G.O 123 DT 11-4-2018

SE TRANSFER ORDERS(9-4-18)

JE 10 YEARS FOR ADE GAZETTE 4-4-2018

AE TO ADE PROMOTION ORDERS

SENIORITY OF DE TO CE (1-1-18) OFFICIAL

PHONE NUMBERS OF ENGINEERS

TNPSC-2018 NOTIFICATION FOR  AE

ENGINEERS RETIRING IN 2018

ுடியரசு தின விழா புகைப்படங்கள்-2018

RETIRED ENGINEERS MEET-2018

FEDERATION MEET AT VILLUPURAM-2017

FEDERATION MEETING MINUTES-VPM

BRIDGE INAUGURATION BY CM(2-12-17)

PRESS NOTE 797 (23-11-17) ON NHAI NH

விழியோர கவிதைகள் BY ER.VENCE,ADE

BRIDGE OPENING BY HON'BLE C.M

CRIDP G.O FOR 2017-18  

CRIDP-2017-ODR    ODR-SCP     MDR    SH

PAY COMMISSION G.O 303 DT-11-101-17

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அறிக்க

DE PROMOTION & TRANSFER ORDERS  (9-10-17)

RETIRED HIGHWAYS ENGINEERS MEET AT SALEM ON 22-10-17-INVITATION

G.O264/15-9-17 FOR GST ON CONTRACTS

ER.P.SELVARAJ AS SPL P.A TO C.M G.O

DE TO SE PROMOTION LIST(18-8-17)

DE TO SE PROMOTION G.O (18-8-17)

INDEPENDENCE DAY-2017-PHOTOS

ER.G.R.RAJENDRAN (C.E) RETIREMENT PHOTO

62ND AGM-TRICHY-PHOTO GALLERY

CHENNAI -MASS MEET BY ENGINNERS

ADE TO DE PROMOTION(20-7-17)

DE TO SE PROMOTION (18-7-17)

ASSOCIATION ELECTION 2017 DETAILS

DOWNLOAD NOMINATION FORM

ADE PROMOTION ORDERS DT:-4-7-17

SE PROMOTION ORDERS DT:-15-6-17

AE/JE TO ADE PROMOTION ORDERS

DG'S PROCEEDINGS & G.O DT:9-6-17

SCHEDULE  OF RATES(2017-18) PWD

86 AE'S TRANSFERED ORDER(29-5-17)

9 ADE'S TRANSFER ORDERS(29-5-17)

TRANSFER ORDERS OF 86 ADE"S

TRANSFER ORDERS OF AE/JE"S-PART-1

TRANSFER ORDERS OF AE/JE"S-PART-2

2OOth WEEKLY LECTURE PHOTOS-HRS

175 TO 199 WEEKLY LECTURE OF HRS

HIGHNEWS-MAY-17   >> WRAPPER<<

MEET AT MADURAI BY ENGINEERS FROM INVESTIGATION MADURAI & NELLAI

திருமணமான பெண்ணுக்கும் கருணை அடிப்படையில் வேலை(G.O)

ER.S.P.PALANIVEL,RETIREMENT PHOTOS

ER.K.PALANISAMI,RETIREMENT PHOTOS

HIGHNEWS-APR-17        >WRAPPER<

VACANCY POSITIONS AS ON 17-4-17

HIGHNEWS-MAR-17     WRAPPER

HIGHNEWS-FEB-17      WRAPPER

HIGHNEWS-JAN-17      WRAPPER

WOMEN'S DAY 2017-HRS-PHOTOS

PRESS NOTE ON 7TH PAY COMMISION BY HON'BLE CHIEF MINISTER

REPUBLIC DAY PHOTO GALLERY-2017

CRIDP G.O NO:6 DT:-13-1-17

PONGAL BONUS GO NO:6 DT:-11-1-17

ADE TO DE PRMOTION ORDERS 4-1-17

DE TO SE PANEL G.O (26-12-16)

DE TO SE POSTINGS G.O( 26-12-16)

D.E TO S.E DG ORDERS & GO(26-12-16

RETIRED ENGINEERS NEW YEAR MEET-2017

REVISED SENIORITY LIST OF AE (BY TNPSC)

DA INCREASE G.O DT:16-12-16

C.E PROMOTION G.O(234) DT:25-11-16

DE TO SE PROM G.O (D)230 (23/11/16)

NEWS LETTER SEP-16   WRAPPER-SEP-16

AE UMASANKAR DIED IN ROAD ACCIDENT

VIGILANCE AWARENESS WEEK PHOTO

RETIRED ENGINEERS MEET-23-10-16

AGM (61) AT KOVAI PHOTOS-PART-2

AGM (61) AT KOVAI PHOTOS-PART-1

S.O.R (HIGHWAYS) FOR 2016-17

AE VISHNUVARDHAN ATTACK-A REPORT

VILLUPURAM REGN MEET PHOTOS(9-9-16)

RETIRED ENGINEERS AGM ON 18TH SEP

S.O.R FOR 2016-17 (W.E.F 16-8-16)

LAND ACQISITION CELL G,O 85 DT:30-5-16

சுதந்திர தின விழா-2016

HIGHNEWS-AUG-16  WRAP-1  WRAP-2

INDIAN HIGHWAYS MAGAZIN-AUG-16

RETIREMENT- ENGINEERS-PHOTOS(JUL/16)

DRAFT SENIORITY LIST OF AE AS ON 1-8-16

HRS-AE TRAINING MORE NEW PHOTOS

TRAINING MATERIAL FOR AE'S

HIGHNEWS-JUNE-16

HIGHNEWS-APRIL-16

S.E PROMOTION G.O 132 DT:-20-6-16

TRAINING OF 2ND BATCH AE'S

TRAINING TO NEW A.E'S INAUGURATION

TRAINING TO 2ND BATCH A.E'S-PHOTOS

TRAINING OF AE'S (1ST BATCH) PHOTOS

HIGHNEWS MAR-16  WRAPPER-1     2

D.A INCREASE G.O 117 DT:-20-4-16

D.A INCREASE G.O 118 DT:-20-4-16(Retired)

RETIREMENT ORDERS(MAR-16)PART-1   PART-2

DE  PANEL DT:-29-2-16

ADE TO DE PROMOTION LIST(1-3-16)

C.M INAUGURATION 1-3-16

CLICK TO DOWNLOAD I.T CALCULATION SHEET  

CE PANEL G.O DT-23-2-16

CE POSTING ORDERS DT:-23-2-16

SE POSTING ORDERS DT:-23-2-16

LIST OF NEW AE'S WITH TNPSC SENIORITY

HIGHNEWS-FEB-16     WRAP-1    WRAP-2

C.M INAUGURATION ON 14-2-16

DE TO SE PANEL DT:-31-1-2016

DE TO SE POSTINGS ORDER(31-1-2016)

PRESS RELEASE ON ROAD SAFETY

SE-CE RETIRING IN 2016 DE'S RETIRING-16

AE TO ADE PROMOTION ORDERS (23-12-15)

PRESS RELEASE OF GOVT OF TAMILNADU (ON FLOODS-18-12-15)

ADE TO DE PROMO G.O(20-11-15) PG-1 PG2

D.G ORDER PAGE-1    PAGE-2   PAGE-3

HIGHNEWS-NOV-15  WRAP-1    WRAP-2

GOVT OF TAMILNADU PRESS NOTE(HIGHWAYS) DT:-13-11-15

ICEC & RSC (SANCTION OF STAFF G.O)

D.A INCREASE G.O-262 DT:-16-10-15

HIGHNEWS-OCT-15  WRAP-1  WRAP-2

PAY REDUCTION LR FINANCE DT-25-9-15

SENIORITY LIST OF J.E'S AS ON 1-1-15

RETIRED ENGINEERS MEET ON 11-10-15

HIGHNEWS-SEP-15

COURT STAYS THE APPOINTMENT OF C.E(TNRSP) THROUGH OUTSOURCING.

PROMOTION ORDER AE TO ADE DT:7-9-15

PG-1  PG-2  PG-3   PG-4

SUPREME COURT JUDGEMENT DT:27-8-15

ER.G.MANUNEETHI TRANSFER ORDER

S.E PROMOTION ORDERS(27-8-15)

JDO TO JE PROMOTION ORDERS

HIGHNEWS-AUG-15

WRAPER-FRONT     WRAPER-BACK

DE PROMOTION G.O(D) 174 DT:-6-8-15

CE PROMOTION G.O(MS) NO 85 DT:-27-7-15

6 ADE'S PROMOTED AS D.E(G.O-122)

AE TRANSFER DT:-5-5-15 (ONE)   (TWO)

AE TRANSFER ORDER (26 AE'S) DT;-4-5-15

DE PROMO & TRANSF(29-4-15) PG-1  2  3  4

AE TRANSFER DT:-29-4-15

NOMINATION FORM (ATHE) PG-1   PG-2

ELECTION NOTIFICATION (ATHE)-2015

LIST OF AE AS ON 1-1-15

DE promotion G.O(31-3-15) PG-1  PG-2  PG-3

DE TO SE PANEL(23-2-15) PAGE-1       PAGE-2

HIGHNEWS-JAN-15  WRAPPER-1 WRPR-2

HIGHNEWS(PAGE-13-16)ARTICLE ON GOOGLE EARTH

C.E PROMOTION G.O(D) NO.28  DT:-4-2-15

D.E PROMOTN PANEL G.O.12  DT:4-2-15   PG-2

TNRSP-II(IN PRINCIPLE APPR)G.O3 DT-5-1-15

C.E PROMOTION G.O(D)-9 DT:-19-1-15(1) PG-2

ENGINEERS RETIRING  THIS YEAR(2015)

PONGAL BONUS G.O NO.9 DT:8-1-15

AE(JE) TO ADE PANEL G.O NO:166 DT:-29-12-14

HIGHNEWS-DEC-14 WP-1 WP-2 WP-3 WP-4

C.E PANEL G.O(D) 149 DT:19-11-14 P-1 PAGE-2

HIGHNEWS-NOV-14 WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

HIGHNEWS-OCT-14  WRAPPER PAGE-1 PAGE-2

PRESS RELEASE OF MINISTER'S REVIEW

D.A INCREASE G.O NO:245,DT:10-10-2014

59 ஆவது பொதுகுழுவில்  தீர்மானங்கள்  P1  P2  P3  P4

HIGHNEWS-SEP-2014

WRAPPER-SEP-2014

59TH AGM AT VELANKANNI ON 27-9-14D.E PROMOTION G.O(RT)141 DT:-6-8-14

SE PROMO G.O(3D) NO:37 DT:30-7-14

SE TRANS G.O(RT) NO:131 DT:17-7-14 PG-1 2

ENWELF-2014 FORM- VIEW- DOWNLOAD

HIGHNEWS-JUL-14   -WRAPPER-

NEW OFFICE BEARERS LIST WITH PHOTO

MEETING MINUTES,COIMBATORE-JUN-14

D.E PROMOTION G.O.NO.105 DT:13-6-14

COIMBATORE MEETING PHOTOS-13-6-14

HIGHWAYS BRIDGES AND BUILDINGS OPENING BY  HON'BLE C.M ON 12-6-14.

 AE TRANSFER ORDER  PG-1  PG-2 PG-3  PG-4

PG-5  PG-6  PG-7

SSLC-மாநில அளவில் 3ஆம் இடம் பெற்று உதவி பொறியாளர் மகள் சாதனை.

AE TO ADE PROMOTION ORDER 1   2

SSLC தேர்வில் உதவி பொறியாளர் மகன்கள் மாநில அளவில் சாதனை.  

ANDROID PHONE APPS FOR ENGINEERS-P-1

DE PROMOTION LIST (22-5-14) 

D.G'S ORDERS DT:22-5-14

HIGHNEWS-MAY-14

LIST OF CONTESTANTS FOR SPL ELECTION

VIDEO CLIPPING ON 50 WEEKS  LECTURE -HRS

DETAILS OF 1-25 LECTURES IN HRS

DETAILS OF 26-50 LECTURES IN HRS

D.A 10 % INCREASE G.O NO-96 DT:3-4-14

GOOGLE EARTH-USEFUL SOFTWARE

TEAM  VIEWER - A  MAGIC  SOFTWARE

PHOTO  COMPRESSION -USEFUL ARTICLE

ESTIMATE PREPARATION-SOME  USEFUL TIPS

ROAD  SAFETY -ITS  IN OUR HANDS

HOW TO GET RID OF PRESSURE IN HIGHWAYS

WOMENS DAY CELEBRATION NELLAI-PHOTO

FINANCE DEPT LETTER DT:27-3-14

BYE LAWS OF OUR ASSOCIATION

HIGHCOURT JUDGEMENT(27-2-14) PAY CASE

HIGHNEWS-FEB-14  WRAPPER-1     2

FUNDAMENTAL RULES OF GOVT. SERVANT

PRINCIPAL SECRY (FINANCE) LR.DT: 23-9-13

ER.NARASIMMAN-A-SOCIAL WORKER-WRITER

25 WEEKS OF LECTURE IN H.R.S.

VOTERS LIST-1 (LM: 48 TO 1141)

VOTERS LIST-2 (LM:1142 TO 1519)

VOTERS LIST-3 (LM :1520 TO 1867)

VOTERS LIST-4 (LM: 1868 TO 2089)

ELECTION NOMINATION FORM-1    FORM-2

E-பாதை

ARTICLE ON PHOTO COMPRESSION.

www.tnhighwaysengineers.com

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORM (A T N H E)

சாலைவிபத்துகளுக்கு காரணம் யார்?

ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர் தாணுபிள்ளை அவர்களிடம் இருந்து வந்த பாராட்டு கடிதம்.

                                            NOT JUST ROADS,  WE ARE BUILDING A NATION.                                  

துறையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உங்களுக்கு முதலில் தருவது நம் இணையதளம்.

4,00,000 முறைகளுக்கு மேல் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது

Er.G.Manuneethi-9442557571     e-mail-gmanuneethi@gmail.com   or  manuneeethi@live.com

=============================================================================================================================

தமிழக தேசிய நெடுஞ்சாலை அலகில் 73 புதிய பொறியாளர் பணியிடங்களை உருவாக்கி பலர் பதவி உயர்வு பெற வழி செய்த

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்

அவர்களுக்கும் இதன் பின் புலமாக இயங்கிய தலைமை பொறியாளர் (தேசிய நெடுஞ்சாலை) திரு.N.பாலமுருகன் அவர்களுக்கும், பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

தற்போது புதிய பணியிடங்களை உள்ளடக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலை அலகின் பொறியாளர் பெயர்கள் நமது நண்பர்களின் உதவியுடன் வெளியிடப்படுகிறது.இதே போன்று பிற அலகுகளின் பட்டியல் வெளியிட உங்கள் உதவி என்றும் தேவை.

விரைவில் அவையும் வெளியிடப்படும்.

>>>ENGINEERS IN NH WING<<<

=============================================================================================================================

கஜா புயல் பதித்த பகுதிகளுக்கு நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பும் நம் நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களுக்கு பாராட்டுக்கள்.

=============================================================================================================================

48 இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர்கள்

இளநிலை பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு

>>>CLICK HERE FOR ORDERS<<<

====================================================================================================================

ROAD SAFETY TRAINING GIVEN TO GOVERNMENT OFFICIALS AT MADURAI FROM 12TH TO 16TH NOV,2018

BY MINISTRY OF ROAD TRANSPOERT AND HIGHWAYS.

>>>CLICK HERE FOR PHOTO GALLERY-PART-A<<<

>>>CLICK HERE FOR PHOTO GALLERY-PART-B<<<

==========================================================================================================================

ER.SHANTHI (CE-C&M) PLANTING TREE IN VILLUPURAM CIRCLE OFFICE

>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS<<

=============================================================================================================================

8 DE'S TRANSFERED

CLICK HERE FOR >>>DE TRANSFER ORDER 25-9-18 <<<

=================================================================================================================================

தேசிய நெடுஞ்சாலை அலகில் 5 புதிய கோட்டங்கள்(விழுப்புரம்,திருச்சி,திண்டுக்கல்,கோபி,விருதுநகர்) 12-9-18 அன்று  உதயம்.மேலும்  தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கென தனியாக 4 தர கட்டுப்பாட்டு கோட்டங்கள்  உதயம்.

CLICK HERE FOR MORE DETAILS

======================================================================================================================

நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்கள் சங்க 63 ஆவது பொதுக்குழு மதுரையில் 25-8-18 அன்று கூடியது.

பொறியாளர்கள் பெருவாரியாக கலந்துகொண்டனர்.

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS<<<

==============================================================================================================================

ER.SHANTHI (CE-C&M) PLANTING AT TIRUNELVELI CIRCLE CAMPUS

==============================================================================================================================

>>>FOR MORE PHOTOS CLICK HERE<<<

=====================================================================================================================

உதவி பொறியாளர் ப.நரசிம்மன் அவர்கள் எழுதியுள்ள ஆன்மீக உலா என்னும் புத்தகம் பற்றிய புத்தக விமர்சனம்.

எழுத்தாளராக பல நூல்களை வெளியிட்டுள்ள பொறியாளர் நரசிம்மனுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக்கொள்வோம்.

=======================================================================================================================

ER.A.K.RAJADURAIVEL PANDIAN (CE-PROJECTS) RETIRED ON 31-7-18

SE PROMOTION AND TRANSFER ORDERS 1-8-18

DE PROMOTION AND TRANSFER ORDER 1-8-18

CONGRATULATIONS TO THE NEWLY PROMOTED ENGINEERS

=================================================================================================================================

 

>>FOR MORE DETAILS CLICK HERE<<

============================================================================================================

பொறியாளர்களின் தொடர் ஆதரவின் காரணமாக நமது இணையதளம் இதுவரை

4 லட்சம் முறை பார்வையிடப்பட்டுள்ளது.

அனைவருக்கும் நன்றி,

அதை முன்னிட்டு இளம் பொறியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான உதவி பொறியாளர்களின் முதுநிலை பட்டியல் இயன்றவரை குறைகளை தவிர்த்து இருக்கின்ற பழைய பட்டியல்களில் இருந்து தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து பொறியாளர்களின் பணியிட மாறுதல்கள் காரணமாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது,இதில் குறைகளை விரைந்து தெரிவித்தால் நல்ல ஒரு பட்டியல் தயாரிக்க உதவும் மேலும் உதவி பொறியாளர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்..
என்றும் உங்கள் ஆதரவிற்கு மீண்டும் நன்றி.
 
>>>CLICK HERE FOR SENIORITY LIST OF AE'S<<<
 

============================================================================================================

PLEASE CLICK  THE LINK  BELOW FOR DATA TOOL

tnhighways.net

============================================================================================================

 

149 A.ES GENERAL TRANSFER ORDERS ISSUED

>>>CLICK FOR ORDERS-1 (86 NUMBERS)<<<

>>>CLICK FOR ORDERS-2 (63 NUMBERS)<<<

============================================================================================================

9 DE'S TRANSFERED AND ONE D.E PROMOTED

>>>CLICK FOR TRANSFER ORDERS<<<

============================================================================================================

SENIORITY LIST OF ADE(1-5-18) 

SENIORITY LIST OF DE(1-5-18)

SENIORITY LIST OF SE & CE(1-5-18)

============================================================================================================

39 ADE'S TRANSFER ORDERS

உதவி பொறியாளர் செல்வி.E.ஹேமலதா தேவி (திட்டங்கள்) சிறப்புற பணியாற்றமைக்கு தலைமை பொறியாளர்(திட்டங்கள்) அவர்களால் பாராட்டப்பட்டு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது.(25-4-18)

============================================================================================================

>>>CLICK HERE FOR GAZETTE NOTIFICATION DATED 4-4-2018 <<<

============================================================================================================

HIGHWAYS  ENGINEERS  WITH AUSTRALIAN TEAM

============================================================================================================

அலை கடலென திரண்ட பொறியாளர்கள் கூட்டத்தின் குரல் ஓங்கி ஒலித்தது.

 

 

மீம்ஸ் மூலம் பொறியாளர்களை சென்னைக்கு   அழைக்கும் இளைஞர்கள்

>>>மீம்ஸ் தொகுப்புக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்.<<<

============================================================================================================

தமிழகம் முழுவதும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகங்களில் குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

FLAG HOISTED BY ER.A.K.RAJADURAIVEL PANDIAN C.E(PROJECTS)

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS<<<

 

============================================================================================================

RETIRED HIGHWAYS ENGINEERS MEET-2018

NICE TO SEE OLD LEGENDS OF OUR DEPARTMENT

Photo courtesy:Er.Thanupillai,(G.S-Retired Engineers Association)

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS<<<

 

 

 

============================================================================================================

பொறியாளர்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பாக விழுப்புரம் (16-12-17) மற்றும்  திருநெல்வேலியில் (17-12-17)மண்டல கூட்டம் நடைபெற்றது.பெருந்திரளாக பொறியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

ஒற்றுமையே பலம்

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS<<<

>>>CLICK HERE FOR MEETING MINUTES AT VILLUPURAM<<<

============================================================================================================

தமிழகம் முழுவதும் சங்கத்திற்கு வழக்கு நிதி வழங்கி பேராதரவு தரும் அனைத்து  பொறியாளர் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நன்றி.ஒற்றுமையே பலம்.

வழக்கில் வெற்றிபெறுவோம் .

============================================================================================================

நம் துறையில் பல பொறியாளர்கள்  பல்வேறு திறைமைகளை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றை பாராட்டி போற்ற நம் துறையில் வழி இல்லை.இதோ அப்படி கவிதை திறன் பெற்று தன கவிதைகளை புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு பொறியாளர்.அவர் பொறியாளர் வென்ஸ் (AD,REGIONAL LAB,TIRUNELVELI).விழியோர கவிதைகள் எனும் அவரது கவிதை தொகுப்பை உங்கள் பார்வைக்கும் பாராட்டிற்கும் வழங்குகிறோம்.

CLICK HERE FOR>>> விழியோர கவிதைகள்<<<
 

============================================================================================================

பல பொறியாளர் நண்பர்களின் உதவியுடன் உதவிக்கோட்ட பொறியாளர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.இருப்பினும் இன்னும்  சில பொறியாளர்களின் பணியிடங்கள் தெரியவில்லை,

============================================================================================================

CHIEF ENGINEER SHANTHI PLANTED TREE AT SALEM DURING INSPECTION

 

============================================================================================================

பொறியாளர்.B.மாலதி (ACE-NH) CHENNAI) 29-9-17 அன்று காலமானார்

என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.அவருக்கு வயது 56 (17-3-1961).அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம்.நம் துறையில் தொடர்ந்து இதுபோன்ற பொறியாளர்கள் மறைவது மிக்க மனவருத்தத்தை அளிக்கிறது.உடல் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளாததே இதற்கு காரணமாக தெரிகிறது.உடல் நலனில் அனைவரும் அக்கறை கொள்ள வேண்டுகிறோம்.

============================================================================================================

ER.KRISHNASAMY(DE-C&M-TRICHY) HONORED FOR PLANTING MORE TREES IN HIS JURISDICTON

 

 

ER.VIJAYALAKSHMI (DE-C&M-THENKASI) WITH THE DIVISION TEAM IN THE PROCESS OF CLEANING RIVER THAMIRABARANI UNDER SWACHATA HI SEWA.

 

CONGRATULATIONS TO OUR HIGHWAYS ENGINEERS AND STAFF  FOR THE ABOVE ACHIEVEMENTS.

============================================================================================================

பொறியாளர் G.ராமலிங்கம் (ADE, HRS) CHENNAI,அவர்கள் மாரடைப்பால் 11-9-17 அன்று காலமானார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம். நமது பொறியாளர்கள் உடல் நலனில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுகிறோம்.

============================================================================================================

===========================================================================================================

=====================================================================================================

பட்டதாரி பொறியாளர்களின் பதவி உயர்வை பாதிக்கும் விதிகளை திருத்த கோரி

சென்னை நெடுஞ்சாலை வளாகத்தில் பெருந்திரளாக (27-7-17) கூடிய பொறியாளர்கள்.

>>>CLICK HERE FOR PHOTO GALLERY OF THE MASS<<<

=====================================================================================================

நம் துறையில் சுமார் 50 சதவிகித பொறியாளர்கள் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு அலகில் பணியாற்றுகிறார்கள்.அவர்களில் பலர் INVESTIGATION என்னும் அலகில் பணியாற்றியிருக்க வாய்ப்பில்லை.அனால் ஒரு காலத்தில் துறையின் ஆணி வேராக இருந்தது அந்த அலகு.அந்த அலகில் உள்ள பொறியாளர்கள் இணைந்து தங்களுக்குள் TECHNICAL கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு ஒரு கூட்டம் நடந்தது என்றால் அந்த பொறியாளர்களை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்.

அது மதுரை மற்றும் நெல்லை (INVESTIGATION) கோட்டங்களை இணைத்து மதுரையில் CURVE DESIGN என்ற தலைப்பில் நடைபெற்றுள்ளது.

அதற்கு தலைமை தாங்கிய கோட்டபொறியாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து  பொறியாளர்களுக்கும் பாராட்டுக்கள்.

>>>>>FOR MORE PHOTOS CLICK HERE<<<<

>>>FOR DETAILS ON CURVE DESIGN CLICK HERE<<<

 தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

=====================================================================================================

புதிதாக பணியில் சேர்ந்த உதவி பொறியாளர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி.

பெரும்பாலான இடங்களில் புதிய ஊதிய விகிதம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ,

தற்போது முதன்மை இயக்குனர் அலுவலக பொறியாளர்களுக்கும் புதிய ஊதிய விகிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய விகிதம் வழங்கி உத்தரவிட்ட  அனைத்து  பொறியாளர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

============================================================================================

குடியரசு தின விழாவுடன்  சுற்று சூழல் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி குடும்பத்தாருடன் கொண்டாடிய நெடுஞ்சாலை பொறியாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

அனைவருக்கும் துணி பையில் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.

>>>>CLICK HERE FOR PHOTO GALLERY ON REPUBLIC DAY CELEBRATION<<<<

 

===============================================================================================

பழனியில் புதிய கோட்டம்(க.ம.ப) உதயமானது.(1-7-16)
 

(திருச்சி புலனாய்வு கோட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.)
 

=================================================================================================

நமது இணையதளம் 2 லட்சம் முறைகள் பார்க்கப்பட்டுள்ளது.1-8-2009 அன்று தேனி மாவட்டம் போடி மெட்டு என்னும் இடத்தில் பொறியாளர் சங்கத்தின் கூட்டத்தில் துவங்கப்பட்ட இணையதளம் தங்கள் அனைவரது பேராதரவுடன் இன்று இந்த இடத்தை அடைந்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.அதிகமான வேண்டுகோள்கள் விடுக்கப்பட்டும் பணி சுமை காரணமாக ஒரு சில மட்டும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

தொடரும்  எமது  சேவை உங்கள் ஆதரவுடன்.

அன்புடன் பொறியாளர்.கா.மனுநீதி.

YOU ARE WELCOME TO THE CHAT ROOM TO GIVE YOUR VALUABLE SUGGESTIONS AND IDEAS-

JUST CLICK ON TOP RIGHT OF THE WEBSITE ON CHAT ROOM (JUST LIKE WATSAPP)

===============================================================================================

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை பொறியாளர் சங்க நிர்வாகிகள்,

மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்

அவர்களை நேற்று சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

 

===============================================================================

நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில்  150 ஆவது விரிவுரை விழா 6-4-16 அன்று இனிதே நடைபெற்றது.

டாக்டர் .ராஜீவ் ரஞ்சன் ,இ.ஆ .ப  அவர்கள்

."நெடுஞ்சாலை துறையை புதுமை,நீதி நெறிமுறை மற்றும் உத்வேகம் மூலம் மறு சீரமைப்பது"என்னும் தலைப்பில் விரிவுரை ஆற்றினார்.

Facebook,twitter,watsaap இல் தொடங்கி,கொல்கத்தாவில் விபத்துக்குள்ளான  பாலம் வரை இன்றைய நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்களை வினாவாக எழுப்பி இளைய தலை முறையினர் சிந்திக்க தூண்டினார்.தமிழர்களே திருவள்ளுவரை மறக்கின்ற இன்றைய சூழலில்,திருக்குறளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் இருந்து மேற்கோள் காட்டி பேசியது மிக அற்புதம்.தொடர்ந்து டாக்டர் சாந்தா அவர்களின் வயதினை கருத்தில் கொண்டு மேடையில் இருந்து இறங்கி சென்று நினைவு பரிசினை வழங்கியது அவரது உயர்ந்த பண்பை காட்டியது.மொத்தத்தில் அற்புதமான உரையை நிகழ்த்தினார்.
 
நிகழ்ச்சியினை ஆழகாக ஏற்பாடு செய்து இணைப்புரை வழங்கிய பொறியாளர்.சதீஷ், அவர்களை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்.

MEMENTO PRESENTED  TO DR.RAJEEV RANJAN,I.A.S, Additional Chief Secretary,HIGHWAYS By Er.Arunachalam,Director(H.R.S)

ER.KALYANASUNDARAM (C.E-DESIGNS) AND ER.RAJENDRAN(D.G) ARE ON THE STAGE.

>>>CLICK HERE FOR MORE PHOTOS OF THE FUNCTION<<<

============================================================================

COMBINED CHIEF ENGINEERS OFFICE BUILDING AT HRS,GUINDY

பொறியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஒருங்கிணைந்த தலைமை பொறியாளர் கட்டிடம் திறந்து வைத்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,துறை செயலர் மற்றும் ,முதன்மை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பொறியாளர்கள் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

============================================================================

 
கடந்த சில காலமாகவே துறை பொறியாளர்கள் குறைந்த வயதில் மரணமடைவது நம் துறையில் அதிகரித்து வருவதுதான்.இதற்கு காரணங்கள்
 
1.நம் உடல் நிலை பராமரிப்பில் அதிக அக்கறை காட்டாதது.
 
2.துறையில் உருவாகும் அசாதாரண சூழல்.
 
3.உயர் பொறியாளர்களின் அழுத்தம்(பிரஷர்).
 
உயர் பொறியாளர்கள் தற்போது பணியில் சேரும் இளம் பொறியாளர்கள் திறம்பட செயல்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை கூறும் அதே வேளையில் இளம் பொறியாளர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பணிச்சுமை பெறுகிறார்கள் என்ற குற்ற சாட்டும் உள்ளது.நிச்சயமாக ஒன்று மட்டும் உறுதியாக சொல்ல முடியும்.பெரும்பாலான பொறியாளர்கள் நிர்ணயிக்க பட்ட பணி நேரத்தை விட அதிக நேரம் பணி புரிகிறார்கள் .

 

அதிலும் பெண் பொறியாளர்கள் நிலை இன்னும் மோசமாகத்தான் உள்ளது.பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக பணிக்கு வந்து விட்டு எங்களால் முடியவில்லை என்று கூறுவது நியாயமாகாது என்று ஒருபுறம் குரலெழுப்பும் மக்களும் உள்ளனர்.தவறில்லை ஆனால் மனித நேயம் மறந்து யாருக்கோ ,யாரோ நல்ல பேர் எடுக்கவேண்டும் என்பதற்காக செய்ய முடியாத பணிகளை செய்ய நிர்பந்தம் செய்வதுவும் பின்னர் கடுமையான வார்த்தை பிரயோகமும் இன்னமும் குறைந்தபாடில்லை.தெரிந்தே தானே செயலாக்க பணிக்கு வந்தீர்கள் என்பதும் உண்டு.அதற்காக அலுவலக பணியில் இருக்கும் பொறியாளர்கள் நிலை மட்டும் என்ன லேசானதா?

 அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பெண்கள் நிலை இன்னமும் மோசமானது.அலுவலக நேரம் முடிந்து பல மணி நேரம் ஆனாலும் பணியை முடிக்க முடியாமல் உயர் பொறியாளர்களின் கடுமையான வார்த்தைகளுக்கு இடையில் மன அழுத்தத்துடன் தான் பணியாற்றுகிறார்கள் .ஒரு சில இளம் பொறியாளர்கள் திறமை அற்றவர்களாக இருக்கலாம்,பணி புரியாமல் ஏமாற்றுபவராக கூட இருக்கலாம்.அதற்காக நன்றாக பணிபுரிபவர்களை விடாமல் பணி புரிய அழுத்தம் கொடுப்பதும் இனியாவது குறைத்து கொள்ளலாம்

சென்னைக்கு மதிப்பீடு சரிபார்க்க செல்லும் உதவி பொறியாளர்களின் நிலை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை . அவர்கள் ஊருக்கு திரும்பும் தேதி அவர்களுக்கே தெரியாது.

     துறையில் காலி பணியிடங்கள் பல உள்ளன , அந்த பணியையும் நிறைவேற்றும் பொறியாளர்களின் நிலையை சிந்தித்து பார்த்து இனியாவது துறையில் பொறியாளர்கள் காலமாவதை தடுக்க முயற்சி செய்வோம்.இளம் பொறியாளர்களே உங்களால் செய்ய முடியும் பணியிடங்களுக்கு மட்டுமே சேருங்கள் .உங்கள் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை மட்டுமே இந்த துறை தெரிவிக்கும்.உங்கள் குடும்பம் உங்கள் கையில் 

பொறியாளர்களே உடல் நிலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 

உயர் பொறியாளர்களே கொஞ்சம் மனித நேயம் காட்டுங்கள்.

============================================================================